Klubi i mendimit ekonomik

Respekti dhe komunikimi në biznes

Komunikimi brenda biznesit Për sa i përket komunikimit brenda biznesit, d.m.th ndërmjet kolegëve apo eprorëve dhe nëpunësve, duhet mbajtur gjithnjë një komunikim i hapur ku mund të diskutohen dhe debatohen idetë, sugjerimet, komentet apo…