Klubi i mendimit ekonomik
Arkiva mujore

Gusht 2018

Gratë në pozicione drejtuese

Gratë dhe burrat që punojnë në pozicione drejtuese në kompani të mëdha kanë këndvështrime të ndryshme për sa i përket rëndësisë së diversitetit, nevojës për vlerësim të barabartë pune. Kjo është dhe arsyeja pse shumë pak femra kanë…