Klubi i mendimit ekonomik
Arkiva mujore

Janar 2018

Renta minerare me problemet e saj

Renta minerare deri në vitin 2008 (gusht) ka qenë e zbatuar sipas Ligjit Minerar (7796/1994) në një nivel prej 2% për gjithë grupet e mineraleve. Renta llogaritej mbi vlerën e tregut për sasinë e përgjithshme të mineralit të shitur tek…